Δημήτρης Κ. Μπάκας

Αποτιμήσεις από την Έκθεση Εικαστικών της Ε.Α.Α.Σ. - «Το ωραίο στην Τέχνη και τη Ζωή μας»

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α. - Καλλιτέχνης
Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μέσα στο χάος, γιατί ο ίδιος είναι αποτέλεσμα μιας αρμονίας και μάλιστα ανεπανάληπτης από όλες τις πλευρές....

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ 1940

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α.
Κάθε άνθρωπος ζει μεν στο παρόν, αλλά οφείλει να μη λησμονεί τις ρίζες του και να μη περιορίζει τα ενδιαφέροντά....

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
Ο άνθρωπος  χωρίς καμιά αμφιβολία αποτελεί μια μοναδικότητα μέσα στον ζωικό κόσμο....

Η Αληθινή Γνώση ως Αρετή

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α.
Η δημιουργία συνθηκών ενός βιώσιμου μέλλοντος για τα παιδιά μας αποτελεί προφανώς το βασικό πρόταγμα και στοίχημα συνάμα της γενιάς μας. Ασφαλώς, δεν θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι βλέποντας τον κατακλυσμό δυσεπίλυτων κοινωνικών και όχι μόνον προβλημάτων.

Δημοκρατία και Πολιτειότητα

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α.
Στο πλαίσιο της σύγχρονης Δημοκρατίας ο πολίτης συνιστά το θεμελιώδες υποκείμενο και καθορίζει με τη στάση του, το όραμά του και την κοινωνική ένταξή του μια ιδεατή Πολιτεία.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΑΡΕΤΗ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α.
Ήδη οι Αρχαίοι Πρόγονοί μας είχαν ήδη διερωτηθεί με μεγάλη φροντίδα....

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α.
Η έννοια του πολίτη εκφράζει θεσμικά την αναγνώριση της φύσης του ανθρώπου, ως όντος πολιτικού με ρόλο στο πλαίσιο της Πολιτείας....

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΤΕΧΝΗ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α.
Τελικά, η όλη πολιτική αλήθεια προσεγγίζεται μόνον από μια πολιτική που θεωρείται δημιουργική υψηλή τέχνη της ζωής.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΑΞΙΑ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α.
Το πολιτικό θέμα φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, ότι δεν σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο της παιδαγωγίας και ανδραγωγίας.

Το «Νόμιμο», το «Ηθικό» και η Προαίρεση

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α.
Όταν λέμε «ηθική», κατά κανόνα, εννοούμε τη συνείδηση χρέους, όπως εμφορείται, την αισθάνεται και την τηρεί άγρυπνα....