Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΣ/ΕΑΑΣ με θητεία από 12 Απριλίου 2023 έως 30 Απριλίου 2026
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Υπτγος (ΕΜ) ε.α. Δεβούρος Ιωάννης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντγος (ΠΖ) ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ
Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ανχης (ΑΣ) ε.α. Χρηστίδης Χρήστος
1ο ΜΕΛΟΣ Σχης (ΠΖ) ε.α. Φαραντάτος Αναστάσιος
2ο ΜΕΛΟΣ Άνχης (ΤΧ) ε.α. Γκουτσίδης Αντώνιος
3ο ΜΕΛΟΣ Υπλγος  (ΠΖ) ε.α Στέφος Ευάγγελος
4ο ΜΕΛΟΣ Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Μπολώσης Χρήστος
5ο ΜΕΛΟΣ Σχης (Ο) ε.α. Μακρής Γεώργιος
6ο ΜΕΛΟΣ Αντγος (Δ) ε.α. Καρανίσας Θωμάς
7ο ΜΕΛΟΣ Αντγος (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Κονταρίδης Χρήστος
8ο ΜΕΛΟΣ Αντγος (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Μηνόπετρας Χαράλαμπος