Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΣ/ΕΑΑΣ με θητεία από 21 Μαΐου 2020 έως 30 Απριλίου 2023
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντγος (ΠΖ) ε.α. Κουτρής Σταύρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Υπτγος (EM) ε.α. Δεβούρος Ιωάννης
Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ανχης (ΑΣ) ε.α. Χρηστίδης Χρήστος
ΜΕΛΟΣ Σχης (ΠΖ) ε.α. Φαραντάτος Αναστάσιος
ΜΕΛΟΣ Ταξχος (ΑΣ) ε.α. Νικολόπουλος Βασίλειος
ΜΕΛΟΣ Αντγος (ΠΒ) ε.α Σκαρμαλιωράκης Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ Ταξχος (ΠΖ) ε.α. Χατσίκας Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ Σχης (Ο) ε.α. Μακρής Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ Αντγος (Δ) ε.α. Καρανίσας Θωμάς
ΜΕΛΟΣ Αστ. Δντής (ΕΛ.ΑΣ.)ε.α. Καλογιαννάκης Νικήτας
ΜΕΛΟΣ Υπτγος (ΕΛ.ΑΣ.) ε.α. Παπαδάτου Σοφία