Παράρτημα Μυτιλήνης

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Έδρα Παραρτήματος: Στην πόλη της Μυτιλήνης
Διεύθυνση: Ιακωβίδη 1,
Μυτιλήνη Τ.Κ. 81100
Ν. Λέσβου
  Τ.Γ.Ε.Θ. 926
Τηλ.: 22510-46301
Email: eaaslesvou@yahoo.gr

 

Τοπικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντγός ε.α Δαγκόπουλος Θεόδωρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ταξχος ε.α. Αθανασίου Νικόλαος
ΤΑΜΙΑΣ Αστ. Α΄ (ΕΛ.ΑΣ) ε.α. Τσεκούρας Ιωάννης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Τχης ε.α. Φωτάκης Κωνσταντίνος