Συντακτική Επιτροπή Εφημερίδας

Η Συντακτική Επιτροπή  για την Έκδοση της Εφημερίδας «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» είναι:

α. Υπτγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος ως Πρόεδρος

β. Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης

γ. Αντγος ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος

δ. Σχης ε.α.  Αναστάσιος Φαραντάτος και

ε. ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Λιάκος ως Μέλη