Συντακτική Επιτροπή Εφημερίδας

Η Συντακτική Επιτροπή  για την Έκδοση της Εφημερίδας «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» είναι:

α. Αντγος  ε.α.   Μιχαήλ Γουμαλάτσος ως Πρόεδρος

β. Σχης      ε.α.  Αναστάσιος Φαραντάτος

γ. Υπτγος  ε.α.  Χρήστος Μπολώσης

δ. Αντγος  ε.α.   Κων/νος Σκαρμαλιωράκης

ε. Αντγος   ε.α.  Χαράλαμπος Πόκας

 

Διευθυντής Σύνταξης

Αντγος     ε.α.    Χαράλαμπος Πόκας