Αυτοί που έφυγαν

Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής ε.α.

Ο Υπλγος (ΠΖ)  ε.α.,  Αλατζάς Δημήτριος του Ευαγγέλου  (ΣΜΥ-72 ), γεννήθηκε το 1954 στη Ξάνθη. Ήταν κάτοικος εν ζωή στη Λακατάμεια Λευκωσίας και ήτ

Ο Αντγος ε.α., Επίτιμος Διευθυντής ΔΥΠ/ΓΕΣ, Γιαννάτος Γεώργιος του Κωνσταντίνου (ΣΣΕ-73), γεννήθηκε το 1950 στο Βόλο. Ήταν κάτοικος εν ζωή Βόλου κα