Αυτοί που έφυγαν

Ο Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ του Ηλία (ΣΣΕ 1949), γεννήθηκε στην Πάτρα το 1929.

Ο Τχης (ΠΖ) ε.α. Μανθόπουλος Κωνσταντίνος του Γεωργίου (ΣΜΥ 1959), γεννήθηκε στον Σέκουλας Ηλείας το 1939.

Ο Σχης (ΠΖ) ε.α. Σουρλής Αντώνιος του Νικολάου (ΣΣΕ 1990), γεννήθηκε στο Μόναχο Γερμανίας το 1965.

Ο Υπαστυνόμος (ΕΛ.ΑΣ) ε.α. Πασχάλης Βασίλειος του Αναστασίου, γεννήθηκε στην Φυλακτή Καρδίτσας το 1937.

Ο Ανθστης (ΤΘ) ε.α. Παναγιωτίδης Ζήσης του Γεωργίου (ΕΜΘ 1985), γεννήθηκε στο Αρδάνιο Φερρών το 1967.

Ο Ανχης (ΥΠ) ε.α. Ζώης Παναγιώτης του Δημητρίου (ΣΜΥ), γεννήθηκε στο Παλαιοχώρι Ναύπακτου το 1937.

Ο Υπτγος (ΠΒ) ε.α. Γεωργιάδης Γεώργιος του Μενελάου (ΣΣΕ 1970), γεννήθηκε στην Αριδαία Αλμωπίας το 1946.

Ο Τχης (ΠΖ) ε.α. Λαζάκης Αναστάσιος του Ιωάννη (ΣΜΥ 1981), γεννήθηκε στην Ξυλαγανή Ροδόπης το 1963.

Ο Υπτγος (ΠΖ) ε.α. Βερυκάκης Ιωάννης του Αναστάσιου (ΣΣΕ 1950), γεννήθηκε στο Ρέθυμνο Κρήτης το 1927.

Ο Ανχης (ΕΜ) ε.α. Κερίδης Σωτήριος του Γεωργίου (ΣΜΥ 1955), γεννήθηκε στον Άργιλο Κοζάνης το 1937.