Αυτοί που έφυγαν

Ο Ανθλγος (ΕΜ)  ε.α. Αθανασίου Κοσμάς του Ιωάννη (ΣΜΥ), γεννήθηκε στο Κοπάνη Ιωαννίνων το 1936.

Ο Ανθλγος (ΠΒ)  ε.α. Λιοδάκης Παύλος του Εμμανουήλ  (ΣΜΥ), γεννήθηκε στο Στύλο Αποκορωνίου Κρήτης  το 1936.

Ο Σχης (ΓΡ)  ε.α. Τσακμάκης Αθανάσιος του Δημητρίου  (ΣΜΥ), γεννήθηκε στην Πτολεμαΐδα το 1935.

Ο Σχης (ΔΒ) ε.α. Σταυριανός Νικόλαος του Αντωνίου (ΣΣΕ - 1986), γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965.

Ο Υπτγος (ΕΛΑΣ) ε.α. Διαμαντόπουλος Μιχαήλ του Διονυσίου, γεννήθηκε στο Αλποχώρι Ηλείας το 1934.

Ο Υπτγος (ΤΘ) ε.α. Σφυράς Χρήστος του Γεωργίου (ΣΣΕ - 1958), γεννήθηκε στην Αθήνα το 1937.

Ο Ανχης (Δ) ε.α. Παγώνας Αλέξανδρος του Βασιλείου (ΣΜΥ - 1962), γεννήθηκε στη Θήβα το 1943.

Ο Τχης (ΔΒ) ε.α. Θωμαδούδης Χρήστος του Παναγιώτη (ΣΜΥ - 1970), γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1952.

Ο Ανχης (ΤΧ) ε.α. Τσαπαρίδης Αθανάσιος του Αβραάμ (ΣΜΥ), γεννήθηκε στο Πύργο Ηρακλείου της Κρήτης το 1936.

Ο Υπλγος (ΤΧ) ε.α. Βάβαλος Άγγελος του Αθανασίου (ΣΜΥ - 1975 Β'), γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1956.