Αυτοί που έφυγαν

Υπτγος Γκιούλος Δημήτριος του Λουκά (ΣΣΕ - 1971) γεννήθηκε στην Βουνιχώρα Φωκίδας το 1948.
Ο Ανχης (ΠΒ) Μπίζης Χριστόδουλος του Αντωνίου, μονίμου εξ εθελοντών, γεννήθηκε στον Πέλεκα Κέρκυρας το 1934.
Υπτγος Καραμπερίδης Ιωάννης του Ευριπίδου (ΣΣΕ 1953) γεννήθηκε στις Ελευθερές Παγγαίου Καβάλας το 1931.
Ο  Ανθλγός (ΠΖ) ε.α. Μιχαηλίδης Ιωάννης του Κωνσταντίνου (ΣΜΥ 1950) γεννήθηκε στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς το 1934.
Ο Ταξχος Παπαμιχαήλ Στυλιανός του Μιχαήλ (ΣΣΕ 1953) γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1932.

Ο Σχης (ΠΒ) Μπακάλης Γεώργιος του Δημητρίου, ΣΜΥ 1957, γεννήθηκε στον Πάλιουρα Ψαχνών Ευβοίας το 1938.

Ο Υπτγος (ΠΖ) Στάθης Θεμιστοκλής του Λάμπρου, ΣΣΕ 1959, γεννήθηκε στο Καταφύγιο Καρδίτσας το 1935.

Ο Τξχος (ΠΖ) Χατζής Νικόλαος του Ιωάννη, ΣΣΕ 1965, γεννήθηκε στην Αρχαία Φιγαλεία του Νομού Ηλείας το 1938.

Ο  Σχης (ΠΖ) ε.α. Ροϊδοδήμος Ιωάννης του Γεωργίου (ΣΣΕ 1950)  γεννήθηκε στο  Καστράκι Βάλτου Αιτ/νίας το 1929.

Ο  Σχης (ΥΠ) Μπενάρδος Άγγελος του Ανδρέα  (Εκ Μονιμοποίησης)  γεννήθηκε στα Πετράλωνα Ολυμπίας  το 1937.