Διατελέσαντες Πρόεδροι

Διορισμένοι Πρόεδροι
Αντγος ε.α. Τρικούπης Νικόλαος Από 30 Νοεμβρίου 1938 έως 19 Οκτωβρίου 1943
Αντγος ε.α. Διαλέτης Δημήτριος Από 20 Οκτωβρίου 1943 έως 24 Νοεμβρίου 1943
Αντγος ε.α. Κωτούλας Ιωάννης Από 25 Νοεμβρίου 1943 έως 11 Ιανουαρίου 1945
Υπτγος ε.α. Λιακόπουλος Αθανάσιος Από 21 Ιανουαρίου 1945 έως 6 Δεκεμβρίου 1945
Αντγος ε.α. Πίτσικας Ιωάννης Από 7 Δεκεμβρίου 1945 έως 21 Μαΐου 1946
Υπτγος ε.α. Αντωνόπουλος Αθανάσιος Από 22 Μαΐου 1946 έως 15 Σεπτεμβρίου 1946
Υπτγος ε.α. Ζαμπέλης Δημήτριος Από 16 Σεπτεμβρίου 1946 έως 3 Δεκεμβρίου 1946
Αντγος ε.α. Πολίτης Ηλίας Από 4 Δεκεμβρίου 1946 έως 9 Δεκεμβρίου 1947
Αντγος ε.α. Δροσόπουλος Κωνσταντίνος Από 10 Δεκεμβρίου 1947 έως 28 Ιανουαρίου 1948
Υπτγος ε.α. Ζαμπέλης Δημήτριος Από 2 Ιανουαρίου 1948 έως 3 Φεβρουαρίου 1948
Υπτγος ε.α. Βάρσος Γεώργιος Από 4 Φεβ 1948 έως 22 Μαΐου 1949
Αντγος ε.α. Παπαϊωάννου Ιωάννης Από 23 Μαΐου 1949 έως 20 Απριλίου 1950
Αντγος ε.α. Εδιπίδης Αλέξανδρος Από 21 Απριλίου 1950 έως 1 Μαΐου 1952
Αντγος ε.α. Μαντάς Χρήστος Από 2 Μαΐου 1952 έως 18 Μαΐου 1956
Αντγος ε.α. Φεσσόπουλος Γεώργιος Από 19 Μαΐου 1956 έως 1 Απριλίου 1957
Υπτγος ε.α. Πετρόπουλος Βασίλειος Από 2 Απριλίου 1957 έως 31 Μαΐου 1960
Αντγος ε.α. Ματάλλας Κωνσταντίνος Από 1 Ιουνίου 1960 έως 28 Μαρτίου 1967
Αντγος ε.α. Χατζηπροδρόμου Βασίλειος Από 29 Μαρτίου 1967 έως 9 Μαΐου 1967
Αντγος ε.α. Κόρακας Λεωνίδας Από 10 Μαΐου 1967 έως 7 Δεκεμβρίου 1970
Υπτγος ε.α. Δελαγραμμάτικας Αθανάσιος Από 8 Δεκεμβρίου 1970 έως 28 Φεβρουαρίου 1975
Αντγος ε.α. Παπαδάτος Χρήστος Από 1 Μαρτίου 1975 έως 15 Ιανουαρίου 1980
Αντγος ε.α. Δεσύπρης Γεώργιος Από 16 Ιανουαρίου 1980 έως 22 Φεβρουαρίου 1982
Αντγος ε.α. Δαμβακάκης Ελευθέριος Από 23 Φεβρουαρίου 1982 έως 6 Ιουλίου 1982
Αντγος ε.α. Οικονομίδης Φαίδων Από 7 Ιουλίου 1982 έως 23 Δεκεμβρίου 1985
Αντγος ε.α. Καρκάζης Απόστολος Από 24 Δεκεμβρίου 1985 έως 18 Σεπτεμβρίου 1986
Υπτγος ε.α. Μώρος Μιχαήλ Από 19 Σεπτεμβρίου 1986 έως 4 Ιουνίου 1987
Αντγος ε.α. Σκουλάς Εμμανουήλ Από 5 Ιουνίου 1987 έως 18 Οκτωβρίου 1990
Αντγος ε.α. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος Από 19 Οκτωβρίου 1990 έως 30 Δεκεμβρίου 1992

 

Αιρετοί Πρόεδροι
Αντγος ε.α. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος Από 1 Ιανουαρίου 1993 έως 29 Φεβρουαρίου 1996
Αντγος ε.α. Καλεντερίδης Αλέξανδρος Από 1 Μαρτίου 1996 έως 27 Φεβρουαρίου 1999
Αντγος ε.α. Καλεντερίδης Αλέξανδρος Από 28 Φεβρουαρίου 1999 έως 28 Φεβρουαρίου 2002
Αντγος ε.α. Καλεντερίδης Αλέξανδρος Από 1 Μαρτίου 2002 έως 29 Απριλίου 2005
Αντγος ε.α. Καλεντερίδης Αλέξανδρος Από 30 Απριλίου 2005 έως 30 Απριλίου 2008
Αντγος ε.α. Κοράκης Γεώργιος Από 1 Μαΐου 2008 έως 29 Απριλίου 2011
Αντγος ε.α. Μαυροδόπουλος Παντελής Από 1 Μαΐου 2011 έως 30 Απριλίου 2014
Υπτγος ε.α. Δανιάς Ευάγγελος Από 1 Μαΐου 2014 έως 30 Απριλίου 2017
Αντγος ε.α. Ροζής Βασίλειος Από 1 Μαΐου 2017 έως 20 Μαΐου 2020
Αντγος ε.α. Κουτρής Στάυρος Από 21 Μαΐου 2020 έως 20 Μαΐου 2023