Έντυπα Εγγραφής - Ταυτότητας & E.K.E. (Λήψη)

Για εγγραφή στην ΕΑΑΣ και έκδοση του αντιστοίχου Δελτίου Ταυτότητας των
«Αποστράτων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών, που λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ»
ως
Τακτικά, Υποχρεωτικά Εγγεγραμμένα Μέλη

ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΑΣ-Β1 (Για να το δεις να το κατεβάσεις & να το Εκτυπώσεις πάτα ΕΔΩ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΑΑΣ-Β1  (Για να τις δεις να τις κατεβάσεις & να τις Εκτυπώσεις πάτα ΕΔΩ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β1 (Για να τα δεις να τα κατεβάσεις & να τα Εκτυπώσεις πάτα ΕΔΩ)

 

Για εγγραφή στην ΕΑΑΣ και έκδοση του αντιστοίχου Δελτίου Ταυτότητας των
«Αποστράτων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών, που ΔΕΝ λαμβάνουν Μέρισμα».
«Αποστράτων Αξιωματικών και Ανθυπαστυνόμων της ΕΛ.ΑΣ.» &
«Ορφανικών Οικογενειών αποβιωσάντων Αξκών και Ανθστών Σ.Ξ., Χωροφυλακής και Κοινών Σωμάτων των ΕΔ.»

ως Τακτικά, Προαιρετικά Εγγεγραμμένα Μέλη

ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΑΣ-Β2 (Για να το δεις να το κατεβάσεις & να το Εκτυπώσεις πάτα ΕΔΩ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΑΑΣ-Β2 (Για να τις δεις να τις κατεβάσεις & να τις Εκτυπώσεις πάτα ΕΔΩ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β2 (Για να τα δεις να τα κατεβάσεις & να τα Εκτυπώσεις πάτα ΕΔΩ)

 

 

Για Έκδοση Κάρτας Ε.Κ.Ε. (Ενιαία Κάρτα Εισόδου)
των μελών των Οικογενειών των
«Αποστράτων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών καθώς &
των «Ορφανικών Οικογενειών αποβιωσάντων Αξκών και Ανθστών »

ΕΝΤΥΠΟ ΕΑΑΣ-Β3 (Για να το δεις να το κατεβάσεις & να το Εκτυπώσεις πάτα ΕΔΩ)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΑΑΣ-Β3 (Για να τις δεις να τις κατεβάσεις & να τις Εκτυπώσεις πάτα ΕΔΩ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Β3 (Για να τα δεις να τα κατεβάσεις & να τα Εκτυπώσεις πάτα ΕΔΩ)