Διαδικτυακή Αιτηση Εγγραφής & Κατάθεση Δικαιολογητικών

    1.  Από αυτό το Φύλλο της Ιστοσελίδας  μπορείτε να εισέλθετε στην Δικτυακή Πύλη της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στράτου (Ε.Α.Α.Σ.) απ’ όπου έχετε την Δυνατότητα για «Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Εγγραφής Μέλους & Έκδοσης Ταυτότητας Μέλους, καθώς επίσης και την ηλεκτρονική αποστολή όλων των προβλεπόμενων κατά περίπτωση Δικαιολογητικών».

    2. Με την υποβολή Αίτησης Εγγραφής Μέλους και Έκδοση Ταυτότητας ή Καρτών ΕΚΕ συνυποβάλλονται υποχρεωτικά και τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση  δικαιολογητικά όπως αυτά αναλυτικά φαίνονται και περιγράφονται στην Ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ  στο Μενού «ΜΕΛΟΣ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ» και Υπομενού «Δικαιολογητικά Εγγραφής & Εκδ. Ταυτότητας».
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αποστολή της κάθε φωτογραφίας ώστε αυτή να είναι έγχρωμη, να έχει ανάλυση 300 dpi και διαστάσεις Π=94 και Υ=100 pixels. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα η Αίτηση θα απορρίπτεται, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

    3. Η διαδικασία αποστολής των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, παρέχεται κατά βήματα μέσα από τον υφιστάμενο Διαδικτυακό Μηχανισμό Αποστολής.

    4. Για τον ευκολότερο χειρισμό της αποστολής των Εγγράφων και Δικαιολογητικών, συνίσταται η μετατροπή αυτών σε μορφή pdf εκτός των Φωτογραφιών (οι οποίες θα είναι σε μορφή .jpg)  και η αποθήκευσή τους σε κάποιο Φάκελο στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή από τον οποίο θα εκτελεστεί η υποβολή της Αίτησης.

    5. Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέσω αυτής της διαδικασίας και ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ή ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΑ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

    6. Διευκρινίζεται ότι σε πρώτη Φάση, Δικαίωμα υποβολής Διαδικτυακών Αιτήσεων έχουν ΜΟΝΟ τα Υποψήφια Μέλη ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. Ως εκ τούτου οι υποβαλλόμενες Διαδικτυακές Αιτήσεις υποψηφίων Μελών που διαμένουν εκτός Αττικής ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

    7. Επιπλέον τονίζεται ότι υποβαλλόμενες με email ατομικές Αιτήσεις για έκδοση Ταυτοτήτων και ΕΚΕ δεν θα λαμβάνονται υπόψη και ως εκ τούτου θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ.

    8. Τέλος δε διευκρινίζεται ότι μετά την υποβολή της Διαδικτυακής Αίτησης λαμβάνεται ένα σχετικό email, στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει καθώς επίσης και αντίστοιχο email όταν η Αίτηση γίνει ΔΕΚΤΗ ή ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΙ. Σε περίπτωση που δεν λάβετε τα emails ανατρέξτε στον Φάκελο “Ανεπιθύμητων”.

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ