Παρελθόντα Διοικητικά Συμβούλια

1ο Αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο
Περίοδος από 1/1/1993 έως 29/2/1996
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντγος ε.α. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντγος ε.α. Αντωνακέας Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ Αντγος ε.α. Αγαπάκης Εμμανουήλ
ΜΕΛΟΣ Αντγος ε.α. Αγγελάκης Εμμανουήλ
ΜΕΛΟΣ Υπγος ε.α. Μιχαλοπουλος Σωτήριος
ΜΕΛΟΣ Υπγος ε.α. Ρέππας Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ Υπγος ε.α. Λυτάρης Ανδρέας
ΜΕΛΟΣ Ταξχος ε.α. Γαβριελάτος Γεράσιμος
ΜΕΛΟΣ Σχης ε.α. Τσίντζος Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ Αντχης ε.α. Παπακώστας Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ Ανθγος ε.α. Τοτονίδης Νικόλαος

 

2ο Αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο
Περίοδος από 1/3/1996 έως 27/2/1999
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντγος ε.α. Καλεντερίδης Αλέξανδρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντγος ε.α. Αρώνης Μηνάς
ΜΕΛΟΣ Αντγος ε.α. Αγαπάκης Εμμανουήλ
ΜΕΛΟΣ Αντγος ε.α. Αγγελάκης Εμμανουήλ
ΜΕΛΟΣ Αντγος ε.α. Μυτιληναίος Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ Υπγος ε.α Μιχαλόπουλος Σωτήριος
ΜΕΛΟΣ Υπγος ε.α. Λυτάρης Ανδρέας
ΜΕΛΟΣ Ταξχος ε.α. Γαβριελάτος Γεράσιμος
ΜΕΛΟΣ Ταξχος ε.α. Αρμόνης Νικόλαος
ΜΕΛΟΣ Αντχης ε.α. Παπακώστας Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ Ανθγος ε.α. Τοτονίδης Νικόλαος

 

3ο Αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο
Περίοδος από 28/2/1999 έως 28/2/2002
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντγος(ΠΖ) ε.α. Καλεντερίδης Αλέξανδρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντγος(ΤΘ) ε.α. Γκαμαλέτσος Λάμπρος
ΜΕΛΟΣ Αντγος(ΠΖ) ε.α. Αγαπάκης Εμμανουήλ
ΜΕΛΟΣ Υπτγος(ΠΖ) ε.α. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
ΜΕΛΟΣ Υπτγος(Χ) ε.α. Λυτάρης Ανδρέας
ΜΕΛΟΣ Ταξχος(Ο) ε.α. Γαβριελάτος Γεράσιμος
ΜΕΛΟΣ Ταξχος(ΔΙΚ) ε.α. Παπαδόπουλος Νικόλαος
ΜΕΛΟΣ Ταξχος(Χ) ε.α. Αρμόνης Νικόλαος
ΜΕΛΟΣ Ανχης(ΠΖ) ε.α. Παπακώστας Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ Ανχης(ΠΖ) ε.α. Μπουικίδης Ελευθέριος
ΜΕΛΟΣ Ανθγος(ΠΖ) ε.α. Τοτονίδης Νικόλαος

 

4ο Αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο
Περίοδος από 1/3/2002 έως 29/4/2005
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντγος(ΠΖ) ε.α. Καλεντερίδης Αλέξανδρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντγος(ΤΘ) ε.α. Γκαμαλέτσος Λάμπρος
ΜΕΛΟΣ Αντγος(ΠΖ) ε.α. Αγαπάκης Εμμανουήλ
ΜΕΛΟΣ Υπτγος(ΠΖ) ε.α. Μιχαλόπουλος Σωτήριος
ΜΕΛΟΣ Υπτγος(ΔΙΚ) ε.α. Μάζος Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ Ταξχος(Ο) ε.α Γαβριελάτος Γεράσιμος
ΜΕΛΟΣ Ταξχος(Χ) ε.α. Αρμόνης Νικόλαος
ΜΕΛΟΣ Ταξχος(Χ) ε.α. Τασαδάμης Αθανάσιος
ΜΕΛΟΣ Ανχης(ΠΖ) ε.α. Μπουϊκίδης Ελευθέριος
ΜΕΛΟΣ Ανχης(ΠΖ) ε.α. Παπακώστας Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ Ανθγος(ΠΖ) ε.α. Τοτονίδης Νικόλαος

 

5ο Αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο
Περίοδος από 30/4/2005 έως 30/4/2008
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντγος(ΠΖ) ε.α. Καλεντερίδης Αλέξανδρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντγος(ΤΘ) ε.α. Γκαμαλέτσος Λάμπρος
ΜΕΛΟΣ Αντγος(ΠΖ) ε.α. Ασλανίδης Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ Υπτγος(ΔΙΚ) ε.α. Μάζος Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ Ταξχος(Ο) ε.α. Γαβριελάτος Γεράσιμος
ΜΕΛΟΣ Ταξχος(Χ) ε.α Τασιαδάμης Αθανάσιος
ΜΕΛΟΣ Ταξχος(Χ) ε.α. Αρμόνης Νικόλαος
ΜΕΛΟΣ Ανχης(ΠΖ) ε.α. Μπουϊκίδης Ελευθέριος
ΜΕΛΟΣ Ανχης(ΠΖ) ε.α. Μπενάκη Άννα
ΜΕΛΟΣ Ανχης(ΠΖ) ε.α. Παπακώστας Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ Ανθγος(ΠΖ) ε.α. Τοτονίδης Νικόλαος

 

6ο Αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο
Περίοδος από 1/5/2008 έως 29/4/2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντγος(ΤΘ) ε.α. Κοράκης Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντγος(ΠΒ) ε.α. Καράκωστας Αθανάσιος
ΜΕΛΟΣ Αντγος(ΠΒ) ε.α. Επιτήδειος Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ Αντγος(ΕΛ.ΑΣ) ε.α. Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ Υπτγος(ΕΜ) ε.α. Σταμάτης Αλέξανδρος
ΜΕΛΟΣ Υπτγος(Δ) ε.α. Μάζος Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ Υπτγος(Ο) ε.α. Κακούρης Αθανάσιος
ΜΕΛΟΣ Ανχης(ΠΖ) ε.α. Μπουϊκίδης Ελευθέριος
ΜΕΛΟΣ Ανχης(ΥΓ) ε.α. Φραγκούλη Μπενάκη Ιωάννα
ΜΕΛΟΣ Ανχης(Χ) ε.α. Ντούφας Χρήστος
ΜΕΛΟΣ Ανθλγος(ΠΖ) ε.α. Τοτονίδης Νικόλαος

 

7ο Αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο
Περίοδος από 1/5/2011 έως 30/4/2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντγος(ΠΒ) ε.α. Μαυροδόπουλος Παντελής
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Υπτγος(ΠΒ) ε.α. Δανιάς Ευάγγελος
ΜΕΛΟΣ Αντγος(ΠΖ) ε.α. Κρασσάς Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ Αντγος(ΥΠ) ε.α. Κορμάς Περικλής
ΜΕΛΟΣ Αντγος(Δ) ε.α. Καρανίσας Θωμάς
ΜΕΛΟΣ Αντγος(ΕΛ.ΑΣ) ε.α Παρασκευόπουλος Ηλίας
ΜΕΛΟΣ Σχης(Ο) ε.α. Κοτσαρίδης Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ Ανχης(ΠΖ) ε.α. Μπουϊκίδης Ελευθέριος
ΜΕΛΟΣ Ανχης(ΥΓ) ε.α. Φραγκούλη Μπενάκη Ιωάννα
ΜΕΛΟΣ Ανχης(Χ) ε.α. Ντούφας Χρήστος
ΜΕΛΟΣ Ανθλγος(ΠΖ) ε.α. Τοτονίδης Νικόλαος

 

8ο Αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο
Περίοδος από 1/5/2014 έως 30/4/2017
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Υπτγος(ΠΒ) ε.α. Δανίας Ευάγγελος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Υπτγος(ΤΧ) ε.α. Ροζής Βασίλειος
ΜΕΛΟΣ Αντγος(ΠΒ) ε.α. Σκαρμαλιωράκης Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ Αντγος(Δ) ε.α. Καρανίσας Θωμάς
ΜΕΛΟΣ Αντγος(ΕΛ.ΑΣ) ε.α.. Παρασκευόπουλος Ηλίας
ΜΕΛΟΣ Υπτγος(Ο) ε.α. Παπαδόπουλος Απόστολος
ΜΕΛΟΣ Ταξχος(ΠΖ) ε.α.. Χάτσικας Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ Σχης(ΕΜ) ε.α. Καίσαρης Νικόλαος
ΜΕΛΟΣ ΑνχηΣ(ΠΖ) ε.α.. Μπουϊκίδης Ελευθέριος
ΜΕΛΟΣ Ανχης(ΑΣ) ε.α. Κραγκάρης Παντελεήμων
ΜΕΛΟΣ Ανχης(Χ) ε.α. Ντούφας Χρήστος

 

9ο Αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο
Περίοδος από 1/5/2017 έως 30/4/2020
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντγος(ΤΧ) ε.α. Ροζής Βασίλειος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥπτγοΣ(ΠΖ) ε.α. Κράγκαρης Αριστομένης
ΜΕΛΟΣ Ταξχος(ΠΖ) ε.α. Χάτσικας Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ Ανθλγος(ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ Αντγος(ΠΖ) ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ
ΜΕΛΟΣ Αντγος(ΠΒ) ε.α. Σταθόπουλος Βασίλειος
ΜΕΛΟΣ Υπτγος(ΕΜ ε.α. Δεβούρος Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ Αστυδντης(ΕΛ.ΑΣ) ε.α. Ντούφας Χρήστος
ΜΕΛΟΣ Αντγος(ΕΛ.ΑΣ) ε.α. Κονταρίδης Χρήστος
ΜΕΛΟΣ Αντγος(Δ) ε.α. Καρανίσας Θωμάς
ΜΕΛΟΣ ΣΧΗΣ(Ο) ε.α. Μακρής Γεώργιος

 

10ο Αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο
Περίοδος από 1/5/2017 έως 30/4/2020
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Αντγος(ΤΧ) ε.α. Ροζής Βασίλειος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥπτγοΣ(ΠΖ) ε.α. Κράγκαρης Αριστομένης
ΜΕΛΟΣ Ταξχος(ΠΖ) ε.α. Χάτσικας Δημήτριος
ΜΕΛΟΣ Ανθλγος(ΑΣ) ε.α. Παπαευαγγέλου Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ Αντγος(ΠΖ) ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ
ΜΕΛΟΣ Αντγος(ΠΒ) ε.α. Σταθόπουλος Βασίλειος
ΜΕΛΟΣ Υπτγος(ΕΜ ε.α. Δεβούρος Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ Αστυδντης(ΕΛ.ΑΣ) ε.α. Ντούφας Χρήστος
ΜΕΛΟΣ Αντγος(ΕΛ.ΑΣ) ε.α. Κονταρίδης Χρήστος
ΜΕΛΟΣ Αντγος(Δ) ε.α. Καρανίσας Θωμάς
ΜΕΛΟΣ ΣΧΗΣ(Ο) ε.α. Μακρής Γεώργιος