Παράρτημα Κω

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Έδρα Παραρτήματος: Στην πόλη της Κω
Διεύθυνση: Μεροπίδος 2,
Κως Τ.Κ. 85300
Ν. Δωδεκανήσου
  Τ.Γ.Ε.Θ. 923
Τηλ.: 22420-48447
Email: eaaskw@gmail.com

 

Τοπικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Σχης ε.α Φλεριανός Ιάκωβος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ανχης ε.α Πετρίδου Ανδριανή
ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ Τχης ε.α. Ζαχαρός Νικόλαος
ΤΑΜΙΑΣ Σχης ε.α. Κίτσης Γεώργιος

 

Μεταφορά στον Λογαριασμό fb του Παραρτήματος