Παράρτημα Λευκάδας

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Έδρα Παραρτήματος: Στην πόλη της Λευκάδας
Διεύθυνση: Ιωάννη Μελά 63-65,
Λευκάδα Τ.Κ 31100
Ν. Λευκάδας
Τηλ.: 26450-24153
Email: eaasleykadas@gmail.com

 

Τοπικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΥΠΕΥΘ. ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ Τχης ε.α Κοντομίχης Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΙΣ Σχης ε.α Κόγκας Παναγιώτης
ΤΑΜΙΑΣ Ανχης ε.α. Τζεφρωνης Σπυρίδων
ΜΕΛΟΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - Δ.Υ. Υπαστ Β. (ΕΛ.ΑΣ). ε.α Βλάχος Σπυρίδων