Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Με τα Βέλη γίνεται μετακίνηση εμπρός ή πίσω ανά μήνα. Η μετακίνηση γίνεται για συνεχόμενο αριθμό Μηνών. Με το Πλήκτρο "Σήμερα" γίνεται επαναφορά στον Μήνα που ανήκει η τρέχουσα ημέρα. Οι εκδηλώσεις εμφανίζονται ακριβώς κάτω από από την ημερομηνία. Με μονό ΚΛΙΚ επί κάθε μίας ημερομηνίας ανοίγεται το Ημερήσιο Ημερολόγιο, όπου εμφανίζονται όλες οι Εκδηλώσεις για την ίδια ημέρα. Η σειρά εμφάνισης των εκδηλώσεων για την ίδια ημέρα εξαρτάται από την σειρά καταγραφής. Το Πλήκτρο "Μήνας" μετατρέπει το ημερήσιο Ημερολόγιο δε Μηνιαίο.