Έντυπα Παραθερισμού (Λήψη)

Τα Έντυπα των Αιτήσεων μπορείτε να τα δείτε από εδώ και να κάνετε Λήψη (Κατέβασμα) και να τα εκτυπώσετε.

Έντυπα σε Μορφή pdf

             ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΚΟ ε.α.

             ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΦΑΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Έντυπα σε Μορφή Word

             ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΚΟ ε.α.

             ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΦΑΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

Προσοχή :
    
Σε περίπτωση που επιλέξετε να υποβάλετε Αίτηση Παραθερισμού Διαδικτυακά, (Ηλεκτρονικά) μελετήστε πρώτα την παράγραφο 8δ(4) της «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 2024 ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΕΝΑ (1) »

   ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Για να ανοίξετε κάποιο Έντυπό κάντε ΚΛΙΚ στον παραπάνω αντίστοιχο εμφανιζόμενο Σύνδεσμο.