Οδηγίες Ανάγνωσης Εφημερίδας

1ος   ΤΡΟΠΟΣ (κλασικός σε μορφή pdf ).

     

     Ο Επισκέπτης μεταβαίνει στο δεξιό μέρος της Ιστοσελίδας και συγκεκριμένα στην ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΣΤΗΛΗ όπου εμφανίζεται το τελευταίο τεύχος της Εφημερίδας. Κάτω από αυτό υπάρχει «Σύνδεσμος» (link) με την ονομασία «Λήψη Τεύχους» από όπου, ο επισκέπτης που εισέρχεται από οθόνη κινητού ή Tablet, με ένα απλό πάτημα με τον δείκτη του χεριού επάνω του, εμφανίζει την εφημερίδα σε μορφή pdf.
     Εάν ο επισκέπτης έχει εισέλθει από Η/Υ, τότε για να  εμφανισθεί η Εφημερίδα σε μορφή pdf, αρκεί ένα απλό κλικ με τον κέρσορα (δείκτη ποντικιού) πάνω στον σύνδεσμο «Λήψη Τεύχους».

2ος  ΤΡΟΠΟΣ (κλασικός).

     Ο επισκέπτης μεταβαίνει στο Μενού «ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ» και επιλέγει το Υπομενού «Αρχείο Εφημερίδας». Με την επιλογή αυτή εμφανίζεται ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ, όπου σε δεσπόζουσα θέση αυτής βρίσκεται το τελευταίο τεύχος της Εφημερίδας. Το υπόλοιπο μέρος αυτής της σελίδας καλύπτεται από μικρογραφίες των αμέσως προηγουμένων Τευχών, κατά φθίνουσα Μηνιαία σειρά. ΄Για να δει κάποιος επισκέπτης τα αντίστοιχα Τεύχη, αρκεί να πατήσει επί των «Συνδέσμων» (link) με την ονομασία «Λήψη Τεύχους», όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες και σύμφωνα με τις ενέργειες που περιγράφονται, κατά περίπτωση, στον παραπάνω  1ο Τρόπο.

3ος  ΤΡΟΠΟΣ (Σύγχρονος)