ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 2024 ΥΠ' ΑΡΙΘΜ ΕΝΑ (1)

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

Κατάθεση  Αιτήσεων  Παραθερισμού  από  4  Μαρτίου έως 5  Απριλίου  2024.   Λεπτομέρειες στην  παρακάτω
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΑΥ ΥΠ ' ΑΡΙΘΜ. ΕΝΑ (1) ΤΟΥ 2024»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 2024

  ΥΠ ' ΑΡΙΘΜ. ΕΝΑ (1)

Για να δείτε την «Ανακοίνωση ΚΑΑΥ 2024» κάντε ΚΛΙΚ στον παραπάνω εμφανιζόμενο Σύνδεσμο).

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΤΕΚΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΑΑΥ

(Για να ανοίξετε τον «ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΤΕΚΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΑΑΥ» κάντε ΚΛΙΚ στον παραπάνω εμφανιζόμενο Σύνδεσμο).

Τα Έντυπα των Αιτήσεων μαζί με τις «Οδηγίες Συμπλήρωσης» θα τα βρείτε στο Επιμέρους Μενού «Έντυπα (Λήψη)» του Μενού «Παραθερισμός»   απ’  όπου   θα   μπορείτε   να   κάμετε   Λήψη
(Κατέβασμα) και να τα εκτυπώσετε.

Προς διευκόλυνσή σας  πατήστε ΕΔΏ για να μεταφερθείτε στα ΕΝΤΥΠΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ στις (ΑΙΤΗΣΕΙΣ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
1η  Για την Διαδικτυακή ‘Έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης πατήστε ΕΔΩ
2η  Για την Διαδικτυακή ‘Έκδοσης Υπεύθυνης Δήλωσης πατήστε ΕΔΩ