Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ.

Υπγος ε.α. Ιωάννης Δεβούρος  του Νικολάου και της Αθηνάς

 

Βιογραφικό Σημείωμα

 

Γεννήθηκε το έτος 1959 στον Πειραιά. Το 1977 εισήλθε στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) από την οποία αποφοίτησε το 1981 ως Ανθλγος (ΕΜ). Αποφοίτησε από όλα τα σχολεία του Σώματος του καθώς και την Σχολή Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) και Πολιτικής Προστασίας (Π.Π) της ΕΛ.ΑΣ (Χαϊδάρι Αττικής).


Γνωρίζει σε πολύ καλό βαθμό την Αγγλική γλώσσα.


Αποστρατεύτηκε με τον Βαθμό του Υποστράτηγου.


Είναι παντρεμένος και έχει τρία (3) παιδιά.


Εξελέγη για πρώτη φορά ως μέλος του ΔΣ/ΕΑΑΣ το 2017 και ορίσθηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος της Ένωσης την περίοδο 2017-2020.

Το 2020 εξελέγη ως Αντιπρόεδρος και το 2023 ως Πρόεδρος ΔΣ/Ε.Α.Α.Σ.


           Δυο λόγια για την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (Ε.Α.Α.Σ):
Η ΕΑΑΣ είναι ένας ζωντανός οργανισμός αποτελούμενος από ενεργούς και σκεπτόμενους πολίτες. Διατηρεί 45 παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα και έχει 38.000 περίπου μέλη. Είναι Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Αθήνα και διοικείται από 11μελές αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ). 

        Η αποστολή και το έργο της περιγράφονται στον ιδρυτικό της νόμο και αποτελούν την κυρίαρχη αποστολή μας, δίνοντας βαρύτητα στην υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών μας.

         Επιλέγουμε συνειδητά να εστιάζουμε σε ενεργές πολιτικές και δράσεις που ανοίγουν δρόμους πρωτοπόρους, παράγουν ιδέες και αφήνουν θετικό αποτέλεσμα στις τοπικές κοινωνίες. 

Πορευτήκαμε όλα αυτά τα χρόνια με γνώμονα την υπευθυνότητα , την ανιδιοτελή προσφορά και την αγάπη προς την Πατρίδα.

          Η πλειοψηφία των αποστράτων Αξιωματικών είναι σκεπτόμενοι, ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι πολίτες, ζουν τον παλμό της εποχής τους και τους απασχολούν τα σοβαρά Εθνικά και κοινωνικά θέματα. Η επίκαιρη τραγωδία της Κύπρου, παραμένει η μεγαλύτερη πληγή του Ελληνισμού, παράλληλα δε με την πανδημία, τα φορολογικά- συνταξιοδοτικά θέματα, το μεταναστευτικό- προσφυγικό ζήτημα καθώς  και την κλιματική αλλαγή, είναι θέματα που μας απασχολούν έντονα.

          Αυτή την παρακαταθήκη προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε, υλοποιώντας δράσεις προς όφελος των συναδέλφων και της κοινωνίας ευρύτερα, παράγοντας έργο με το οποίο αναδεικνύουμε ότι η ΕΑΑΣ είναι ζωντανό κύτταρό της.