Παράρτημα Χίου

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Έδρα Παραρτήματος: Στην πόλη της Χίου
Διεύθυνση: 11ης Νοεμβρίου 22,
Χίος Τ.Κ. 82100
Ν. Χίου
  Τ.Γ.Ε.Θ. 1008
Τηλ.: 22710-27315
Email: eaaschios79@yahoo.gr

 

Τοπικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ταξχος ε.α Κυρίκος Ιωάννης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Υπτγος ε.α. Κιμουρτζής Παναγιώτης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ & Δ.Υ. Ανθστης (ΕΛ.ΑΣ) ε.α. Σούρλας Παύλος
ΤΑΜΙΑΣ Τχης ε.α. Βερβέρης Κυριάκος