Παράρτημα Χίου

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Έδρα Παραρτήματος: Στην πόλη της Χίου
Διεύθυνση: Ροδοκανάκη & Παράσχου 7 4ος Όροφος διαμέρισμα 7 Τ.Κ. 82100
Ν. Χίου
  Τ.Γ.Ε.Θ. 1008
Τηλ.: 22710-27315
Email: eaaschios79@yahoo.gr

 

Τοπικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Υπτγος ε.α Κιμουρτζής Παναγιώτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ταξχος ε.α Κυρίκος Ιωάννης
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Λγος (ΜΧ) ε.α. Σελμπέσης Κωνσταντίνος
ΤΑΜΙΑΣ Τχης ε.α. Βερβέρης Κυριάκος