ΝΕΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ Ε.Α.ΑΣ.

Ημερομηνία Ανακοίνωσης

 

 

Α/Α

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΚΛΗΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

1.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1

2114184933

2.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

2114184937

3.

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

2

2103624495

4.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Δ.Σ.

3

2114184943

5.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε.Α.Α.Σ.

2114184941

6.

ΤΑΜΕΙΟ

4

2114184927

7.

ΑΡΧΕΙΟ

 

2114184938

8.

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

5

2114184928

9.

ΓΟΕ

2114184932

10.

ΜΗΤΡΩΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ

6

2114184935

11.

ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΕ

2114184930

12.

ΚΑΑΥ (ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ)

7

2103621201

13.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ (ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ)

 

2114184940

14.

ΚΟΥΡΕΙΟ (ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ)

 

2114184929

15.

ΚΥΛΙΚΕΙΟ

 

2114184934

16.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

 

2114184931

17.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

8

2103632517

18.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

2114184936

19.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

2114184942

20.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

9

2114184939

21.

ΑΙΘΟΥΣΑ Δ.Σ.

 

2114184944

ΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ : 210-3633797 (ΓΙΑ ΗΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ)