Καλωσήλθατε στην νέα Ιστοσελίδα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού  Εθνική Ηχώ - Κυκλοφόρησε το τεύχος Μαρτίου  Δείτε τις «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ. ΚΑΑΥ 2021» που έχουν αναρτηθεί στο επιμέρους Μενού «Ανακοινώσεις Κ.Α.Α.Υ.–Παιδικών Κατασκηνώσεων» του Μενού «Παραθερισμός».  Από 16 Μαρτίου έως 16 Απριλίου 2021 η κατάθεση Αιτήσεων για ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέαύ  ΚΑΑΥ Αγ Ανδρέα: Στο τηλ. 210-3633797 εσωτ. 24 μπορείτε να ορίσετε Ραντεβού, για κατάθεση Αίτησης Παραθερισμού στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΑΑΣ.  ΚΑΑΥ Αγ Ανδρέα: Η ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Παραλαβής των ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 2021 ΕΙΝΑΙ kaayeaas@gmail.com  Δείτε το επετειακό Video για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Με ΚΛΙΚ επάνω στην κυλιόμενη αυτή Λωρίδα θα δείτε και από εδώ το Video.  Δείτε Video αφιερωμένο στην θυσία των αγωνιστών του 1821. Με ΚΛΙΚ επάνω στην κυλιόμενη αυτή Λωρίδα θα δείτε και από εδώ το Video.  

Οικονομικοί Πόροι της Ε.Α.Α.Σ.

Οι οικονομικοί πόροι της Ένωσης προέρχονται:

α. Από την μηνιαία Συνδρομή των Μελών, σε ποσοστό επί τοις εκατό από το δικαιούμενο Μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, το οποίο δεν δύναται να υπερβεί το ένα επί τοις εκατό (1%).

β. Από πάσης φύσεως προσόδων από την Περιουσία της ΕΑΑΣ.

γ. Από τις Δωρεές, Κληρονομιές και Κληροδοτήματα προς την Ένωση.

δ. Από τις  εισφορές των Προαιρετικών Μελών, και παντός είδους προσφορών και εκτάκτων προσόδων από οπουδήποτε και να προέρχονται.

Το ποσό που πλεονάζει από τους εκάστοτε ισολογισμούς της ΕΑΑΣ κατατίθεται υποχρεωτικά στην Τράπεζα Ελλάδος σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού ή διαθεσίμων της ΕΑΑΣ.