Παράρτημα Αλεξανδρούπολης

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Έδρα Παραρτήματος: Στην πόλη της Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση: 14ης Μαΐου 1,
Αλεξανδρούπολη Τ.Κ. 68132
Ν. Έβρου
  Σ.Τ.Γ. 1007
Τηλ.: 25510-23105
Email: eaas.evrou.alex@gmail.com

 

Τοπικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Υπτγος ε.α. Φωτακίδης Προδρόμος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ταξχος ε.α Τσελιπίωτης Εμμανουήλ
ΜΕΛΟΣ Ανχης ε.α Μπεχτσούδης Απόστολος
ΤΑΜΙΑΣ  Ανχης ε.α. Χριστόφας Ευάγγελος
ΜΕΛΟΣ  Τχης ε.α. Αδαμάκης Αντώνιος

 

Μεταφορά στην Ιστοσελιδα του Παραρτήματος

Μεταφορά στον Λογαριασμό fb του Παραρτήματος