Σχης (Ο) ε.α. Μακρής Γεώργιος

 

ΑΝΑΜΟΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ