Οργάνωση Κεντρικών Γραφείων Ε.Α.Α.Σ.

1. Υπεύθυνος Γραμματείας Ανθλγος (ΠΖ) Μαρία Φίλη
2. Υπεύθυνος Γραφείου Μελετών Αντγος ε.α. Κων/νος Σκαρμαλιωράκης
  Βοηθός   Γραφείου Μελετών Αντγος ε.α. Γεώργιος Σεϊρλής
  Βοηθός  Γραφείου Μελετών Ανχης (ΤΧ) ε.α. Αντώνης Γκουτσίδης
3. Υπεύθυνος Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων Αντγος ε.α. Χαράλαμπος Πόκας
  Βοηθός   Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων Υπτγος  ε.α.  Χρήστος Μπολώσης
  Βοηθός   Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων Ανχης (ΤΘ) ε.α.  Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης
  Βοηθός   Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων Επχιας (ΤΘ)   Νικόλαος Μίχος
  Βοηθός   Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων   Πέτρος Αργυρόπουλος
4. Υπεύθυνος Γραφείου Οικονομικού Σχης (Ο) ε.α. Γεώργιος Μακρής
  Προϊστάμενος Λογιστηρίου Λογιστής Α’ Τάξης Φάνης Παιδαράκης
  Δχση Οικονομικού - Ταμείο Ταξχος ε.α. Απόστολος Σακαγιάννης
5. Υπεύθυνος Διαχείρισης Υλικού & Συντήρησης Κτιρίων Ταξχος  ε.α Νικόλαος Νικολάου
6. Υπεύθυνος Γραφείου Οικονομικού Ελέγχου Ανθλγος (Ο) ε.α. Μελπομένη Κουρκουτά
7. Υπεύθυνος Γραμματείας Δ.Σ. Ανθστής (ΤΘ) Φώτιος Πανταζόπουλος
8. Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης & Μουσειακού Υλικού Ταξχος ε.α. Νικόλαος Νίκας
9. Υπεύθυνος για τα Παραρτήματα της Ε.Α.Α.Σ.  Αντγος ε.α. Μιχαήλ Γουμαλάτσος
10. Εκπρόσωπος στις Γεν. Συνελεύσεις της Πολυκατοικίας Ταξχος ε.α. Απόστολος Σακαγιάννης