Παράρτημα Λήμνου

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Έδρα Παραρτήματος: Στην πόλη της Λήμνου
Διεύθυνση: Γαρουφαλλίδου 41,
Λήμνος Τ.Κ. 81400
Ν. Λέσβου
  Σ.Τ.Γ. 922
Τηλ.: 22540-26300
Email: eaaslemnou@gmail.com

 

Τοπικό Συμβούλιο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ταξχος ε.α. Τάντος Κωνσταντίνος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ανχης ε.α. Κανταράς Στυλιανός
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  & Υ. ΤΗΛ. - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Τχης ε.α. Σπανός Δημήτριος
ΤΑΜΙΑΣ Ανθστης ε.α. Παπανικολάου Κωνσταντίνος