Ενδεικτικές Θέσεις και Ημερομηνίες για το Τρέχον Έτος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΑΥ  ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, ΕΤΟΥΣ  2023

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΠΟ - ΕΩΣ
ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΗ Ε.Α.Α.Σ.
ΘΕΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1η 11/5 – 23/5 13 ΘΕΣΕΙΣ 123 Απεριόριστα εντός των 123 Θέσεων 123
2η 25/5 – 06/6 13 ΘΕΣΕΙΣ 123 Απεριόριστα εντός των 123 Θέσεων 123
3η 8/20/6 13 ΘΕΣΕΙΣ 82 Απεριόριστα εντός των 82 Θέσεων 82
4η 22/6 04/7 13 ΘΕΣΕΙΣ 22 6 28
5η 6/7 18/7 13 ΘΕΣΕΙΣ 15 5 20
6η 20/7  01/8 13 ΘΕΣΕΙΣ 15 5 20
7η 03/816/8 14 ΘΕΣΕΙΣ 15 5 20
8η 17/8 – 29/8 13 ΘΕΣΕΙΣ 15 5 20
9η 31/8 12/9 13 ΘΕΣΕΙΣ 28 9 37
10η 14/9 – 26/9 13 ΘΕΣΕΙΣ 125 Απεριόριστα εντός των 125 Θέσεων 125
11η 28/9 – 10/10 13 ΘΕΣΕΙΣ 125 Απεριόριστα εντός των 125 Θέσεων 125
ΣΥΝΟΛΟ 144 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 688 35 (από 4η έως και 9η Σειρά) 723
ΣΥΝΟΛΟ 144 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 688 35 (από 4η έως και 9η Σειρά) 723