Θέσεις - Ημερομηνίες για το Τρέχον Έτος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΑΥ  ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, ΕΤΟΥΣ  2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΠΟ - ΕΩΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΛΗ Ε.Α.Α.Σ.
ΘΕΣΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1η 13/5 – 25/5 13 ΘΕΣΕΙΣ 123 Απεριορίστως εντός των 123 Θέσεων 123
2η 27/5 – 8/6 13 ΘΕΣΕΙΣ 123 Απεριορίστως εντός των 123 Θέσεων 123
3η 10/– 22/6 13 ΘΕΣΕΙΣ 82 Απεριορίστως εντός των 82 Θέσεων 82
4η 24/6 – 6/7 13 ΘΕΣΕΙΣ 22 6 28
5η 8/7 – 20/7 13 ΘΕΣΕΙΣ 15 5 20
6η 22/7  3/8 13 ΘΕΣΕΙΣ 15 5 20
7η 5/8 –17/8 13 ΘΕΣΕΙΣ 15 5 20
8η 19/8 – 31/8 13 ΘΕΣΕΙΣ 15 5 20
9η 2/9  14/9 13 ΘΕΣΕΙΣ 28 9 37
10η 16/9 – 28/9 13 ΘΕΣΕΙΣ 125 Απεριορίστως εντός των 125 Θέσεων 125
11η 30/9 – 12/10 13 ΘΕΣΕΙΣ 125 Απεριορίστως εντός των 125 Θέσεων 125
ΣΥΝΟΛΟ 143 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 688 35 (από 4η έως και 9η Σειρά) 723
ΣΥΝΟΛΟ 143 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 688 35 (από 4η έως και 9η Σειρά) 723