Όροι για Δημοσίευση στην Εθνική Ηχώ

1. Το κείμενο να αναφέρεται σε θέμα γενικού ενδιαφέροντος, να έχει περιορισμένη έκταση, να μην υπερβαίνει τις τετρακόσιες (400) λέξεις, να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και ουχί δακτυλογραφημένο ή χειρόγραφο.

2. Να είναι ενυπόγραφο με όλα τα στοιχεία του συντάκτη- αποστολέα.

3. Να μην είναι υβριστικό, συκοφαντικό και να μην περιλαμβάνει προσωπικές επιθέσεις και αντιπαραθέσεις αλλά και να μην περιέχει ευχαριστίες και επαίνους.

4. Να μην υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες.

5. Να τηρείται η δεοντολογία που υπαγορεύεται από τις αρχές και αξίες που υπηρετήσαμε.

6. Τα μη δακτυλογραφημένα και απεσταλμένα σε ψηφιακή μορφή δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

7. Να αναγράφονται υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχουν, οι πηγές των άρθρων.

Σε ότι αφορά τα αποστελλόμενα κείμενα για δημοσίευση ισχύουν τα εξής:

     α. Τα κείμενα εξετάζονται και αξιολογούνται από τη συντακτική επιτροπή.

     β. Ανεξάρτητα από τη δημοσίευση η μη των άρθρων τα κείμενα, φωτογραφίες και άλλα σχετικά, δεν επιστρέφονται.

     γ. Το περιεχόμενο εκάστου άρθρου απηχεί τις προσωπικές απόψεις του υπογράφοντος.

     δ. Λόγω του περιορισμένου χώρου στην εφημερίδα να αποφεύγονται οι νεκρολογίες.

Για κάθε μεταβολή (αλλαγή διευθύνσεως, απώλεια αξκου κτλ) τα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ. να επικοινωνούν στο τηλ. 210 3633797 εσωτ. 17.

Παρακαλούνται τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. που επιθυμούν να δημοσιεύσουν άρθρα να τα στέλνουν δακτυλογραφημένα και σε ψηφιακή μορφή στη διεύθυνση: eaasgr@gmail.com