Λογότυπο ΕΑΑΣ

Καλώς ήλθατε στη Δικτυακή Πύλη της
Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στράτου (Ε.Α.Α.Σ.)
για την Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Εγγραφής Μέλους
& Έκδοσης Ταυτότητας Μέλους

Η Είσοδος στην Δικτυακή αυτή Πύλη να γίνεται μόνο από «Google Chrome» ή «Mozilla Firefox»

Δικαίωμα υποβολής Αίτησης Εγγραφής Μέλους και έκδοσης Ταυτοτήτων - Καρτών ΕΧΟΥΝ οι Κατηγορίες που φαίνονται αναλυτικά στην Ιστοσελίδα της ΕΑΑΣ και στο Μενού «ΜΕΛΟΣ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» και Υπομενού «Προϋποθέσεις Εγγραφής» και συγκεκριμένα:

  • Οι Αξκοί & Ανθστές ε.α. Στρατού Ξηράς, Χωροφυλακής και Κοινών Σωμάτων των ΕΔ, που λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ.
  • Οι Ορφανικές Οικογένειες των Αξκών που έχουν αποβιώσει όπως καθορίζονται στην παράγραφο 3 και του Παραρτήματος “Α” του Κανονισμού 3 της ΕΑΑΣ περί «Τήρηση Μητρώου Μελών Ε.Α.Α.Σ. και έκδοση Δελτίων Ταυτοτήτων & Ενιαίων Καρτών Εισόδου σε εκμεταλλεύσεις εξυπηρετήσεως Στρατού Ξηράς».
  • Οι Αξκοί και Ανθστές ε.α. του Στρατού Ξηράς, Χωροφυλακής και Κοινών Σωμάτων, οι οποίοι δεν λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ, με καταβολή ετήσιας Συνδρομής.
  • Οι Αξκοί και Ανθ/μοι ε.α. της ΕΛ.ΑΣ. οι οποίοι λαμβάνουν μέρισμα από το ΜΤΣ.

(Διευκρινίζεται ότι από τις παρακάτω υπάρχουσες επιλογές «Εγγραφής Μέλους και Έκδοσης Ταυτότητας καθώς και Έκδοση - Επανέκδοση Ε.Κ.Ε.», επιτρέπεται επιλογή μόνο μιας κατηγορίας, ε.)

Επιλογή Κατηγορίας Εγγραφής Μέλους και Έκδοσης Ταυτότητας καθώς και Έκδοση - Επανέκδοση Ε.Κ.Ε.:

ΠΡΟΣΟΧΗ !!

Για να συνεχιστεί η υποβολή της Αίτησης θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά η υποβολή των παρακάτω Υπευθύνων Δηλώσεων.

Η Υποβολή αυτή πραγματοποιείται με ΚΛΙΚ επί των αντίστοιχων "επιλογών" (checkbox) που υπάρχουν μπροστά από κάθε Δήλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα Στοιχεία που έχουν στην ένδειξη το «Κόκκινο Αστεράκι» είναι υποχρεωτικά.

Άκυρο