Ενότητα και Πολυποικιλοτότα

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α. - Καλλιτέχνης

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Γράφει ο Αντγος ε.α. Δημήτρης Κ. Μπάκας

Η πολυπλοκότητα του σημερινού κόσμου μας, όπως και η συνεχής και ταχύτατη αλλαγή των συνθηκών στην πλανητική ζωή μας προκαλεί μεγάλες αβεβαιότητες στη ζωή των ανθρώπων. Παρά το ότι σε πάμπολλους τομείς έχουν επιτευχθεί πραγματικά θαύματα, εντούτοις η καθολική ευτυχία των ανθρώπων είναι ένα ουτοπικό όνειρο. Και, όμως, ο κόσμος μας, ίσως, είναι ο καλύτερος, που έχει υπάρξει ποτέ, αν το σκεφτούμε πιο ψύχραιμα! Το άτομο με τη συνεχή βελτίωση των ανθρώπινων δικαιωμάτων μετατρέπεται σε πρόσωπο-υποκείμενο με κυρίαρχο ρόλο στην ποιότητα της ζωής του, καθόσον ο βαθμός ελευθερίας του συνεχώς αυξάνεται.

Παράλληλα, όμως, αυξάνεται και η επιτακτικότερη ανάγκη προσωπικής ευθύνης. Χωρίς αυτή η κοινωνία μετατρέπεται σε συνονθύλευμα και χάος. Η κοινωνίες παίρνουν μαζικότερο χαρακτήρα. Οι παραδοσιακοί δεσμοί της οικογένειας, του συγγενούς, αλλά και το πιο χειρότερο, του συνανθρώπου αλλοιώνονται.

Η κοινωνική συνοχή διαλύεται παρά το ότι οι επικοινωνίες φέρνουν, θεωρητικά, εγγύτερα τους ανθρώπους. Παρά το ότι πολλές παγκοσμιότητες και η οικονομική παγκοσμιοποίηση δημιουργούν ένα πολλαπλό χωροδικτύωμα γύρω από τον Πλανήτη μας, εντούτοις η ανθρωπότητα παρουσιάζεται θρυμματισμένη σε μεγαλύτερο βαθμό. Συνέπεια αυτού, είναι το άτομο να νοιώθει περισσότερο απομονωμένο παρά το ότι ζει σε μεγάλους ανθρώπινους σχηματισμούς και γι’ αυτό η ανασφάλεια, η απομόνωση και ο φόβος είναι πολύ πιο έντονα.

Όλα τα παραπάνω, με ξεχωριστό βάρος το καθένα, επιβάλλουν μια μορφή αγωγής και παιδείας προσαρμοσμένης κατάλληλα στον χρόνο, τρόπο και μεθόδους, ώστε να μπορούν τα άτομα να εξοικειώνονται ομαλότερα στις συνεχώς εξελισσόμενες και μη προβλέψιμες καταστάσεις.

Οφείλουμε να επανέλθουμε στην ιεράρχηση των αξιών, όπως έχει προκύψει από τη σοφία και εμπειρία των περασμένων αιώνων. Το περιεχόμενο, όμως, των αξιών πρέπει να προέρχεται από τη σημερινή πραγματικότητα, ώστε να αναπτυχθεί το απαραίτητο ενδιαφέρον ανάληψης του κόπου εκ μέρους των ατόμων για καλλιέργεια των αντίστοιχων αρετών.

 Ύψιστη αξία θεωρείται σήμερα η ανθρώπινη ύπαρξη που λαμβάνει τη μορφή του προσωπικότητας με κύριο αγαθό την ελευθερία συνδυασμένη με τον αντίστοιχο βαθμό ευθύνης. Ο άνθρωπος διαμορφώνεται σε πρόσωπο βελτιώνοντας την ανθρωπινότητα με ρυθμιστικές αξίες την αλήθεια, το κάλλος και την ηθική πράξη του. Η εναρμονισμένη ορθά ικανοποίηση όλων των αξιολογικών τάσεων συνθέτει την ολοκληρωμένη προσωπικότητα στην εξελισσόμενη κοινωνία.

Προσωπικότητες δομημένες με σωστή παιδεία είναι δυνατόν να συνθέσουν στη συνέχεια υγιή αρμονικά σύνολα και όχι φανατικές συσπειρώσεις ατόμων. Τότε αναπτύσσονται οι αρμονικές κοινωνίες, κοινότητες, δήμοι, χώρες, έθνη κλπ. Η ποικιλομορφία δεν πρέπει να καταστραφεί. Η ενότητα στην πολυποικιλότητα είναι το μεγάλο πρόταγμα.

Η Δημοκρατία. είναι το πιο πολύπλοκο πολιτικό σύστημα και τρέφεται και ανανεώνεται με τις αναδράσεις μερών και συνόλου που αναπόφευκτα προκαλούν συναγωνισμούς, ανταγωνισμούς, αντιπαλότητες αλλά και συνεργασίες, άμιλλα. Η πολυποικιλότητα πρέπει να παρουσιάζει ενότητα. Τότε αναδύεται η απλότητα! Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρυσή αναλογία στις σχέσεις μας και είναι το ζητούμενο της Παιδείας μας ! Ο κάθε λαός το μπορεί έτσι και Εμείς. 

 Να διατηρήσουμε την ταυτότητά μας και την Πατρίδα μας να την εναρμονίζουμε στις σύγχρονες εξελίξεις της ζωής για να συνυπάρχει μέσα στη διαφορετικότητα του Κόσμου μας.

Η ύπατη ανθρώπινη αξία είναι ο πνευματικός πολιτισμός. Εμείς, οι Έλληνες, με το μοναδικό καταπίστευμα των αρχαίων Προγόνων μας, τον Ελληνικό Πολιτισμό, που διαχέεται σε ολόκληρο τον Πλανήτη μας σε συνδυασμό με την πλουσιότερη και ωραιότερη γλώσσα του Κόσμου εναρμονισμένα με τη Θρησκεία της Αγάπης δεν έχουμε να φοβηθούμε από μια τέτοια εξέλιξη της Ανθρωπότητας.

Η Ελλάδα θεωρείται και είναι η πνευματική Μητέρα της Ανθρωπότητας!

Κοντολογίς, η υπεροχή του ελληνικού πνεύματος είναι τόσο συντριπτική έναντι των άλλων, ώστε θα κατισχύσει. Οφείλουμε, όμως, πρώτα εμείς να γίνουμε αυθεντικοί κοινωνοί του.

Μόνο με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε την Πατρίδα μας και το Έθνος μας