Δημήτρης Κ. Μπάκας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α.
Η έννοια του πολίτη εκφράζει θεσμικά την αναγνώριση της φύσης του ανθρώπου, ως όντος πολιτικού με ρόλο στο πλαίσιο της Πολιτείας....

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΤΕΧΝΗ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α.
Τελικά, η όλη πολιτική αλήθεια προσεγγίζεται μόνον από μια πολιτική που θεωρείται δημιουργική υψηλή τέχνη της ζωής.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΩΣ ΑΞΙΑ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α.
Το πολιτικό θέμα φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, ότι δεν σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο της παιδαγωγίας και ανδραγωγίας.

Το «Νόμιμο», το «Ηθικό» και η Προαίρεση

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α.
Όταν λέμε «ηθική», κατά κανόνα, εννοούμε τη συνείδηση χρέους, όπως εμφορείται, την αισθάνεται και την τηρεί άγρυπνα....

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΩΣ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΕΤΗ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α.
Όλοι μας διψάμε για δικαιοσύνη! Αλλά τι είναι αυτό το τόσο επιθυμητό αγαθό; Δικαιοσύνη είναι η συμπεριφορά προς του συνανθρώπους μας της ίδιας κοινότητας που ικανοποιεί το ηθικό αίσθημα.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντιστράτηγος ε.α.
Η ίδρυση της Κιβωτού μας είναι συλλογικό αποτέλεσμα και αποβλέπει στη διάδοση της Ολιστικής Παιδείας, που αποσκοπεί στη συγκρότηση προσώπων με συνείδηση του συνανήκειν...

ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΕΣΘΑΙ ΩΣ ΑΞΙΑ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.
Το θρησκεύεσθαι είναι άρρηκτα συνυφασμένο με την ανθρώπινη ύπαρξη. Φαίνεται ότι μόλις ο άνθρωπος απέκτησε συνείδηση διαπίστωσε το μεγάλο μυστήριο της ζωής. Ένοιωσε την ανάγκη να προσδιορίσει τον εαυτό του μέσα σε ένα πελώριο «χάος»...

ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΩΣ ΑΡΕΤΗ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντιστράτηγος ε.α.
Το καθήκον είναι η υποχρέωση για εκτέλεση του δέοντος. Ενίοτε είναι κάτι το ελάχιστο, αλλά μέγιστης σημασίας, σε ό,τι αφορά την ύπαρξη αρμονίας στις κοινωνικές σχέσεις μας. Η παράβαση του καθήκοντος προκαλεί κοινωνική βαρβαρότητα...

ΤΟ ΙΔΕΩΔΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντιστράτηγος ε.α.
 Πλήρης σύγχυση, αλλοίωση και απαξίωση των εννοιών της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας και του καθήκοντος επικρατεί στη σημερινή μαζική κοινωνία μας. Μέχρι ενός σημείου κρίνεται φυσιολογικό, καθόσον το καθήκον έρχεται, συνήθως, σε σύγκρουση με το εξίσου σημαντικό αγαθό, την ατομική ελευθερία...

ΑΝΟΙΞΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντιστράτηγος ε.α.
Άνοιξη! Κάτι το μαγικό ξανοίγεται στη φύση και στη ζωή μας. Η φύση βάζει τα καλά της, αποκτά χρώματα, αρώματα. Τα πτηνά πετάνε χαρούμενα και τιτιβίζουν, ο ήλιος λάμπει. Εποχή της αναγέννησης και της Μεγάλης Ανάστασης του Θεανθρώπου! Όλα είναι γιορτινά και χαρούμενα! Το ίδιο συμβαίνει και σ' εμάς...