Δημήτρης Κ. Μπάκας

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΑΝΤΓΟΣ Ε.Α.-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο καθένας μας βρίσκει έναν προσωπικό δρόμο μέσα στο απέραντο τοπίο της ζωής και αυτός ο δρόμος συνιστά μια μοναδικότητα, όποιας διαδρομής και αν είναι. Ακόμη και μια στοιχειώδης προσωπική εμπειρία προβληματισμού και εναρμόνισης μπορεί να είναι μια ελάχιστη συμβολή στην κοινή προσπάθεια της ζωής και όχι απλά της επιβίωσης του καθενός μας. Είναι, όμως, φυσιολογικό, όταν ξανοίγεται κανείς, έστω και στον μικρό του ορίζοντα, να του δημιουργείται η εντύπωση ότι ανακάλυψε κάτι καινούργιο!

Η ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΩΣ ΑΡΕΤΗ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α. - Καλλιτέχνης
Η ενσυναίσθηση είναι ο ουσιαστικότερος παράγοντας, επάνω στον οποίο γίνεται ένα παιχνίδι, όχι υποχρεωτικά παιγνιώδες....

Καλλιέργεια Θυμικού

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΑΝΤΓΟΣ Ε.Α.-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Δε σκεφτόμαστε μονάχα, επίσης αισθανόμαστε, δηλαδή βιώνουμε τη ζωή μας. Και η βίωση γίνεται με την «καρδιά»! Με το συναίσθημα. Προσοχή, όμως, όχι το χωρίς μορφή. Ο άμορφος εσωτερικός κόσμος προκαλεί σκοτάδι στη ψυχή μας.

 Μόνον, όταν δώσουμε μορφές στον εσωτερικό μας χώρο νοιώθουμε ισορροπημένοι. Οι μορφές, όμως, πρέπει να είναι και εύμορφες. Δηλαδή να ζήσουμε στο κάλλοςκαι την ωραιότητα.

ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΑΝΤΓΟΣ Ε.Α.-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γράφει ο Αντγος ε.α. Δημήτρης Κ Μπάκας

Μόνον για λόγους μεθοδολογικής προσέγγισης της ανθρώπινης προσωπικότητας διακρίνουμε τους κύριους χώρους της ανθρώπινης συνείδησης, δηλαδή το γνωστικό ενέργημα, την αισθητική εμπειρία και την ηθική πράξη. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος ενεργεί, ως σύνολο και έτσι αναδύεται η όλη πνευματική του λειτουργία.

Ενότητα και Πολυποικιλοτότα

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α. - Καλλιτέχνης

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Γράφει ο Αντγος ε.α. Δημήτρης Κ. Μπάκας

Αποτιμήσεις από την Έκθεση Εικαστικών της Ε.Α.Α.Σ. - «Το ωραίο στην Τέχνη και τη Ζωή μας»

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α. - Καλλιτέχνης
Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μέσα στο χάος, γιατί ο ίδιος είναι αποτέλεσμα μιας αρμονίας και μάλιστα ανεπανάληπτης από όλες τις πλευρές....

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ 1940

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α.
Κάθε άνθρωπος ζει μεν στο παρόν, αλλά οφείλει να μη λησμονεί τις ρίζες του και να μη περιορίζει τα ενδιαφέροντά....

ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
Ο άνθρωπος  χωρίς καμιά αμφιβολία αποτελεί μια μοναδικότητα μέσα στον ζωικό κόσμο....

Η Αληθινή Γνώση ως Αρετή

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α.
Η δημιουργία συνθηκών ενός βιώσιμου μέλλοντος για τα παιδιά μας αποτελεί προφανώς το βασικό πρόταγμα και στοίχημα συνάμα της γενιάς μας. Ασφαλώς, δεν θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι βλέποντας τον κατακλυσμό δυσεπίλυτων κοινωνικών και όχι μόνον προβλημάτων.

Δημοκρατία και Πολιτειότητα

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α.
Στο πλαίσιο της σύγχρονης Δημοκρατίας ο πολίτης συνιστά το θεμελιώδες υποκείμενο και καθορίζει με τη στάση του, το όραμά του και την κοινωνική ένταξή του μια ιδεατή Πολιτεία.