Ιωάννης Γκουγκουστάμος

ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ) 1919-1922

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α. - π. Δντης ΓΕΣ/ΔΙΣ
Ο εθνικισμός και οι αρπακτικές διαθέσεις των νικητών και των νεόκοπων χωρών είχαν και τούτη....