ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ» Η δράση της 117 Μεραρχίας Κυνηγών Μέσα από τα Γερμανικά αρχεία

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΑΝΤΓΟΣ Ε.Α., Π. ΔΝΤΗΣ ΓΕΣ/ΔΙΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ
Αντγου ε.α. Ιωάννη Γκουγκουστάμου
με τίτλο:
"ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ». Η δράση της 117 Μεραρχίας Κυνηγών Μέσα από τα Γερμανικά αρχεία
"


(Για να εμφανίσετε το Άρθρο κάντε ΚΛΙΚ πάνω στον Τίτλο του Άρθρου)