Δημήτριος Δημητρούλης

Απάντηση στην Ερμηνεία του Σχη ε.α. κ. Ανασ. Φαραντάτου

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α.
Απάντηση, η τελευταία από την πλευρά μου, στην φαντασιακή ερμηνεία και ανάλυση της επιστολής μου, με ημερομηνία 15 Ιουλίου 2021 με την οποία σχολίασα άρθρο του Σχη ε.α. κ. Αναστάσιου Φαραντάτου.

Επιστολή Αντγου ε.α. Δημητρούλη Δημήτριου σε απάντηση δημοσιευμένου άρθρου της ιστοσελίδας

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Αντγος ε.α.
Υπήρξα, σε επανειλημμένες περιόδους, μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) και τώρα....