Απάντηση στην Ερμηνεία του Σχη ε.α. κ. Ανασ. Φαραντάτου