Κωνσταντίνος Χασόγιας

Η Συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Εθνεγερσία του 1821

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής/ Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας
Αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία υπήρξε η «Φρουρός και Τροφός» του έθνους μας...