Βασίλειος Ζιώζιας

Ο θάνατος του μεγάλου Εθνικού Ευεργέτη της Ελλάδας Ευαγγέλη Ζάππα - 19 Ιουνίου 1865.

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΣΧΗΣ (ΕΜ).Ε.Α
Ο Ευάγγελος (ή Ευαγγέλης) Ζάππας γεννήθηκε στο χωριό Λάμποβο (του Ζάππα) στη Βόρειο Ήπειρο το 1800.

Ο Αυτονομικός Αγών στη Βόρειο Ήπειρο την 17ην Φεβρ 1914

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Σχης (ΕΜ).ε.α.
Η δημιουργία του Αλβανικού κράτους το 1912 δεν ήταν αποτέλεσμα αγώνων ενός λαού που ζητούσε την απελευθέρωση του και την ανεξαρτησία του από τον Οθωμανικό ζυγό, αλλά επινόηση της Αυστροουγγαρίας και της Ιταλίας οι οποίες ενεργούσαν η κάθε μία για ίδιο συμφέρον.