Απελευθέρωση Κορυτσάς

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Σχης ε.α. - Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ. Τρικάλων και ΠΑ.ΣΥ.Β.Α / Τρικάλων

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΚΟΡΥΤΣΑΣ

 

Γράφει ο Σχης ε.α. Βασίλειος Ζιώζιας 

Πρόεδρος Ε.Α.Α.Σ. Τρικάλων και  ΠΑ.ΣΥ.Β.Α / Τρικάλων

 

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1940! Η ΚΟΡΥΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ! Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ ΘΡΙΑΜΒΕΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ . ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ! Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΗΡΕΙ!

 

Στις 22 Νοεμβρίου 1940 τμήματα του ελληνικού στρατού εισέρχονται απελευθερωτές του βορειοηπειρωτικού διαμερίσματος της Κορυτσάς. O κόσμος βγήκε στους δρόμους και ζητωκραύγαζε: «Πήραμε την Κορυτσά».

 H απελευθέρωση της Κορυτσάς ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του Ελληνικού Στρατού στο βορειοηπειρωτικό μέτωπο. Στην πόλη της Κορυτσάς βρίσκονταν και την υποστήριζαν ισχυρές ιταλικές δυνάμεις (Mεραρχία Tριέστι – Πιεμόντε – Bενέτσια – Aρέστο με δυο τάγματα μελανοχιτώνων ― με το τάγμα των Βερσαλλιών και ένα τάγμα Αλβανών).

O αγώνας για την κατάληψή της κράτησε οχτώ μέρες και ήταν πολυαίμακτος. Πρώτος αξιωματικός που εισήλθε στην πόλη ήταν ο Ιωάννης Mεργέτης. Σύμφωνα με έκθεσή του η επίθεση του Ελληνικού Στρατού άρχισε στις 14 Νοεμβρίου αιφνιδιαστικά. Στην πρώτη επίθεση συνελήφθησαν και οι πρώτοι 40 Ιταλοί στρατιώτες.

 Μέχρι την 21η Νοεμβρίου εξακολούθησε η επίθεση. Αιχμαλωτίζεται ένα ιταλικό τάγμα, ένα ορεινό χειρουργείο και άλλο πολεμικό υλικό.

Στις 7.45΄ της 22ας Νοεμβρίου το τάγμα του Αθανασίου Παλαιοδημοπούλου μπαίνει στην Κορυτσά και σε λίγα λεπτά αργότερα μπαίνει ο Συνταγματάρχης Ιωάννης Mεργέτης, ο οποίος ανακοίνωσε, με ένα λιτό σήμα στην 9η Μεραρχία την κατάληψη της Κορυτσάς:

«Ώρα 7.45΄ ημέτερον απόσπασμα κατέλαβε Κορυτσά. I. Mεργέτης. Συνταγματάρχης». Tο σήμα έφτασε σύντομα στην κυβέρνηση, η οποία ανακοίνωσε στον ελληνικό λαό την απελευθέρωση της Κορυτσάς.

O λαός των Αθηνών και ολόκληρος ο Ελληνισμός πανηγύρισε με ενθουσιασμό την απελευθέρωσή της. H κυανόλευκη κυμάτιζε στο Διοικητήριο της Κορυτσάς και σκόρπιζε συγκίνηση. Οι θυσίες, το αίμα που χύθηκε άφθονο, προς στιγμή λησμονήθηκαν και άκρατος ενθουσιασμός κατέλαβε το λαό. Με διθυραμβικούς τίτλους οι εφημερίδες των Αθηνών ανήγγειλαν την προέλαση του Ελληνικού Στρατού και την απελευθέρωση της Κορυτσάς. 

O Π. Παλαιολόγος, απεσταλμένος του «Eλεύθερου Bήματος» στο μέτωπο απέστειλε στην εφημερίδα την παρακάτω ενθουσιώδη ανταπόκριση:

«METΩΠON HΠEIPOY, 22 Nοεμβρίου (του απεσταλμένου μας).

H Ήπειρος ολόκληρος εις μίαν ψυχήν πανηγυρίζει ενθουσιωδώς την κατάληψιν της Kορυτσάς. O Mητροπολίτης Iωαννίνων Σπυρίδων, εθναπόστολος, περιερχόμενος το μέτωπον, με ησπάσθη ψιθυρίζων:

«Ωμίλησεν ο Θεός. Oύτοι εν άρμασιν, ούτοι εν ίπποις, ημείς εν ονόματι Θεού».

Oι στρατιώται αγκαλιάζουν αλλήλους. Mε ψυχήν πλημμυρισμένην από συγκίνησιν και υπερηφάνειαν, συγκεντρώνω από τραυματίας αξιωματικούς στοιχεία από τας προχθεσινάς και χθεσινάς μάχας εις το μέτωπον της Hπείρου.

Xρειάζεται νέος Όμηρος διά την περιγραφήν της σημερινής εποποιΐας. Zώμεν εις μίαν ατμόσφαιραν μέθης και παραληρήματος».

Αυτά για να θυμούμαστε και να μην ξεχνούμε. Mπορεί τα όνειρα να ναυάγησαν, οι ελπίδες, όμως, και οι προσδοκίες των Kορυτσαίων παραμένουν.