ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (ΠΕΡΙ ΜΤΣ ΚΑΙ ΕΛΚΑΚ)

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΥΠΤΓΟΣ Ε.Α.

Με αφορμή αυτά που είπε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας της Βουλής των Ελλήνων, σχετικά με το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) και με γνώμονα την αναζήτηση της αλήθειας, έχω να παρατηρήσω τα ακόλουθα  :


Πρώτον :    Είπε ότι «πέρυσι (δηλ το 2023) το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έδωσε στο ΜΤΣ 19,1 εκατομμύρια ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου και στη δεκαετία (ήτοι από 2014 – 2023) έδωσε 161 εκατομμύρια ευρώ του Έλληνα Φορολογούμενου, όχι από κρατήσεις»

ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΚΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΕ ΟΣΜΗ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΥΠΤΓΟΣ Ε.Α.

      Σύμφωνα με το από  1 Μαίου 2024 Δελτίο Τύπου της ΕΑΑΣ παράνομα,περίεργα και ύποπτα γεγονότα λαμβάνουν χώρα μεταξύ του ΥΠΕΘΑ  και του ΜΤΣ. Πρίν προβώ στο σχολιασμό τους, κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ στο νομικό πλαίσιο που διέπει το ΜΤΣ,προκειμένου να υπάρξει πληρέστερη ενημέρωση  των συναδέλφων,στην οποία άλλωστε αποσκοπεί αυτή η παρέμβασή μου.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΤΣ