Ελευθέριος Καυκαλάς

Συνθήκη Λωζάνης

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Άνχης (ΠΖ) , Δντης 4ου ΕΓ ΣΠΖ

Ένα θέμα που θα έπρεπε να απασχολεί τον καθένα μας, για την αποφυγή της άκριτης συστράτευσης πίσω από μία θέση, την οποία όμως οφείλουμε να μπορούμε να υποστηρίξουμε, είναι η κατανόηση της ορθότητας των επιχειρημάτων της Ελλάδας σχετικά με το καθεστώς της λεγόμενης «αποστρατιωτικοποίησης» των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Αρχικά, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι υπάρχουν τρεις Συνθήκες - Συμβάσεις οι οποίες διέπουν τα εν λόγω νησιά, ήτοι: