Μιχαήλ Γουμαλάτσος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι και αγαπητά μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της 19ης Φεβ. 2023 , για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της ΕΑΑΣ , αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλα τα μέλη τα οποία συμμετείχαν σε αυτή την εκλογική διαδικασία και ιδιαίτερα εκείνους τους συναδέλφους οι οποίοι με ετίμησαν με την εμπιστοσύνη και τη ψήφο τους.