ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Α.Α.Σ.

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ε.Α.

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι και αγαπητά μέλη των οικογενειών των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της 19ης Φεβ. 2023 , για την ανάδειξη του νέου ΔΣ της ΕΑΑΣ , αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλα τα μέλη τα οποία συμμετείχαν σε αυτή την εκλογική διαδικασία και ιδιαίτερα εκείνους τους συναδέλφους οι οποίοι με ετίμησαν με την εμπιστοσύνη και τη ψήφο τους.

Έχοντας πλήρη τη συνείδηση των υποχρεώσεών μου οι οποίες μεγεθύνονται ακόμη περισσότερο από τις δικές σας προσδοκίες, σας παρακαλώ να δεχτείτε τη διαβεβαίωση ότι, θα αναλώσω τις όποιες δυνάμεις μου, για να φανώ αντάξιος εκπρόσωπός σας στο ΔΣ της ΕΑΑΣ, από την ισότιμη με τα λοιπά μέλη θέση του Αντιπροέδρου.

Ευελπιστώ και προσδοκώ ,μαζί με τα άλλα μέλη του ΔΣ/ΕΑΑΣ, ότι θα βρούμε τις απαντήσεις στους λόγους της μικρής συμμετοχής στις εκλογές, που κράτησαν μακριά τη πλειοψηφία. Έχουμε την υποχρέωση να δραστηριοποιηθούμε όλοι στο ΔΣ για να ανατρέψουμε την καθόλου κολακευτική κατάσταση για την Κοινωνική Ομάδα των ε.α. Στελεχών

Εύχομαι στο νέο ΔΣ , πρώτα από όλα Υγεία και μετέπειτα σύμπνοια , συντονισμό και συγχρονισμό των σκέψεων και δράσεών του , ώστε με τη συμπαράσταση του συνόλου των μελών της ΕΑΑΣ ,άσχετα με την ανταπόκριση και συμμετοχή στη διαδικασία των εκλογών και προφανώς πέραν των προτιμήσεών του , να έχει τη δύναμη και τις δυνατότητες για επίτευξη της αποστολής και των στόχων της Ενώσεώς μας , της μόνης θεσμοθετημένης και μοναδικής στη συνείδηση των συναδέλφων.

Με σεβασμό και Εκτίμηση

 Μιχαήλ Γουμαλάτσος

Αντγος ε.α