Νικόλαος Φωτιάδης

ΜΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΖΩΓΡΑΦΟ ΘΕΟΦΙΛΟ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΑΝΤΓΟΣ Ε.Α. - ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΥΔΚΤΗΣ Δ'ΣΣ
Το βράδυ της Τετάρτης 5 Οκτωβρίου 2022, παρακολούθησα με έναν φίλο μου μία εξαιρετική θεατρική παράσταση στο Πολιτιστικό Κέντρο....