ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ.

ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. - Αντιμετώπιση Τουρκικών UAV-DRONE στο Αιγαίο

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. - Μελέτη για ΑΟΖ και Χωρικά Ύδατα της Ελλάδας

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 Γίνεται γνωστό ότι το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. προχωρά στην υλοποίηση της κυκλοφορίας των "Τετραδίων Γεωπολιτικής Ανάλυσης και Μελετών", με σκοπό να παρέχει μια εμπεριστατωμένη και όσο το δυνατόν πιο πλήρη προσέγγιση σε θέματα εθνικού κυρίως αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος.