ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Συντάκτης
Ιδιότητα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 Γίνεται γνωστό ότι το ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. προχωρά στην υλοποίηση της κυκλοφορίας των "Τετραδίων Γεωπολιτικής Ανάλυσης και Μελετών", με σκοπό να παρέχει μια εμπεριστατωμένη και όσο το δυνατόν πιο πλήρη προσέγγιση σε θέματα εθνικού κυρίως αλλά και διεθνούς ενδιαφέροντος.

  Στα πλαίσια αυτής της υλοποίησης, σας κοινοποιείται η ομαδική μελέτη του Ινστιτούτου με τον τίτλο "Μελέτη Σκοπιμότητας, Προπαρασκευής και Υλοποίησης της Επέκτασης των Χωρικών Υδάτων της Ελλάδος".

Για να διαβάσετε την Μελέτη του ΕΛ.Ι.Σ.ΜΕ. πατήστε ΕΔΩ