ΠΟΠΗ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ - ΣΠΙΤΑ

Ποίημα "Λάβα Εθνεγερσίας"

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
Φιλόλογος, ποιήτρια, μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών (ΕΕΕΛ)

Ορφανεμένη απ’ όνειρα, με τον χαλκά στο σβέρκο,