1ο Συνέδριο Στρατιωτικής Ιστορίας

Ημερομηνία

1ο Συνέδριο Στρατιωτικής Ιστορίας
                                    09.00-11.00 1η Ενότητα
                                    11.30-14.00 2η Ενότητα