Λόφος Μεζούρλου. Είναι η Ιστορική μνήμη μόνο για λίγους;