Ιούλιος 1974, Το Πραξικόπημα κατά του Μακαρίου και η Τουρκική Εισβολή στη Κύπρο