ΓΡΕΒΕΝΑ, ΜΙΑ ΤΥΧΑΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΣΤΟ ΣΜΟΛΙΚΑ

Ημερομηνία Σύνταξης Άρθρου
Ιδιότητα
ΤΧΗΣ (ΠΖ) Ε.Α. - ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ
Ταγματάρχη (ΠΖ) ε.α. Ευστάθιου Σπυρίδη με τίτλο:
"
Γρεβενά, μια τυχαία ανακάλυψη στο Σμόλικα"


(Για να εμφανίσετε το Άρθρο κάντε ΚΛΙΚ πάνω στον Τίτλο του Άρθρου)