Ανακοινώσεις Κ.Α.Α.Υ. - Παιδικών Κατασκηνώσεων

Παραθεριστικά & Κατασκηνωτικά Προγράμματα (Ενηλίκων & Παιδιών).
Εσωτερικού-Εξωτερικού.
Προγράμματα και Δραστηριότητες CLIMS Έτους 2021 Διαβάστε Περισσότερα
Γνωρίζεται στα Μέλη της Ε.Α.Α.Σ., τα παρακάτω που αφορούν στην υποβολή των Αιτήσεων Παραθερισμού στο ΚΑΑΥ του ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ, για το έτος 2021 ότι εντός του Μαρτίου εκτιμάται ότι θα αρχίσει η διαδικασία υποβολής των σχετικών Αιτήσεων Παραθερισμού. Διαβάστε Περισσότερα
Γνωρίζετε στα μέλη της ΕΑΑΣ, ότι το Κ.Α.Α.Υ. ΑΓ. Ανδρέα θα λειτουργήσει κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου 2020-2021 και από 26 Σεπ 20 έως και 31 Μαρ 21. Διαβάστε Περισσότερα