Ανακοινώσεις Κ.Α.Α.Υ. - Παιδικών Κατασκηνώσεων

ΘΕΜΑ: Παραθερισμός Τέκνων ε.α. Στρατιωτικού Προσωπικού σε  Κατασκηνώσεις Έτους 2024.  Διαβάστε Περισσότερα
Προγράμματα και Δραστηριότητες Ομαδικού Παραθερισμού CLIMS Έτους 2024

  Διαβάστε Περισσότερα

Κατάθεση  Αιτήσεων  Παραθερισμού  από  4  Διαβάστε Περισσότερα
Για να διαβάσετε το 5ο Ενημερωτικό Δελτίο ΚΑΑΥ έτους 2023 πατήστε  Διαβάστε Περισσότερα
Για να διαβάσετε το 4ο Ενημερωτικό Δελτίο ΚΑΑΥ έτους 2023 πατήστε Διαβάστε Περισσότερα
Για να διαβάσετε το 3ο Ενημερωτικό Δελτίο ΚΑΑΥ έτους 2023 πατήστε  Διαβάστε Περισσότερα