Προτάσεις της Ε.Α.Α.Σ προς Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για εξαγγελθείσα κατάργηση περικοπής συντάξεων